Laboratoriolaitteet

Kumin ominaisuuksien testi

Vulka mittari

Kylmän lyhytkestoisuuden testauskone

Vetoominaisuuksien testauskone

Otsoninkestävyyden testikone

Jäykkyyskäyrätesti

Suorituskykykäyrän testauskone

Kestävyystesti

Korkean lämpötilan dynaaminen väsymystestauskone

Väsymystestikone

Räjäytystesti